Inbillningens MAKT
Bokinfo
Art&fakta
Artefakta Förlag AB. Sjöbjörnsvägen 28. 11767 Stockholm
Tel +46(0)707272257. E-mail: info@artefakta.se
BÖCKER OM KONST OCH KUNSKAP